Solucions per a professionals.
B2B: coneixem el valor del seu negoci.

A Parrot Pintors tenim àmplia experiència en assessorar i oferir solucions en pintura i decoració per a empreses, comerços i entitats públiques.

Entre els nostres clients s'hi troben botigues, restaurants, oficines, escoles, ajuntaments i fins i tot monuments i temples que han confiat en la nostra tasca, rehabil·litant, millorant o creant des de zero un nou espai.

Imatge i disseny | Optimització de recursos | Valors afegits