Serveis a comunitats.
Integrat: façanes, pàrquings, escales...

Adaptem el temps, diners i recursos segons la realitat del projecte. Per aquest motiu, som conscients que no hem d'emprar la mateixa metodologia, materials ni eines per pintar un pàrquing que un dormitori. Som eficaços i eficients en oferir solucions orientades a comunitats de propietaris o col·lectius, sent capaços de canviar la cara a pàrquings, escales o a façanes.

També tenim experiència en senyalització de trànsit, d'espais esportius i de vies públiques. En el mercat existeixen múltiples opcions per a cada actuació, condicionades pel temps i recursos disponibles. Permeteu assessorar-vos quant al ventall de possibilitats disponibles per a renovar la cara de les vostres instal·lacions!